Ambi Pur 3vol náplň 20ml Spiced Apple

Kód: 7872
Neohodnotené
Značka: Ambi-Pur
€4,75
Skladom

Náhradné náplne do osviežovača vzduchu Ambi Pur 3volution s technológiou OdourClear nepretržite eliminujú nepríjemný vytrvalý zápach a zanechávajú ľahkú sviežu vôňu po dobu až 90 dní (ak sa používajú 12 hodín denne pri nastavení najnižšej úrovne odparovania).

Detailné informácie

Podrobný popis

Náhradné náplne do osviežovača vzduchu Ambi Pur 3volution s technológiou OdourClear nepretržite eliminujú nepríjemný vytrvalý zápach a zanechávajú ľahkú sviežu vôňu po dobu až 90 dní (ak sa používajú 12 hodín denne pri nastavení najnižšej úrovne odparovania).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
P280 - Používajte ochranné rukavice.
P302+P352 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte
kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM/lekára.
P331 - NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 - Odstráňte obsah/obal v príslušnom miestnom zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Dodatočné parametre

Kategória: Náhradné náplne
Hmotnosť: 0.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: